กลับหน้าแรกของคอร์ส

# JS

JS หรือ JavaScript นั้นทำหน้าที่ในการควบคุมเนื้อหาของเว็บเพจผ่าน HTML tag และรูปแบบการแสดงผลของ CSS กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นกลไกแกนหลักในการควบคุม web application โดย JS นั้นสามารถทำงานได้ทั้งบนฝั่ง client และฝั่ง server

# แบบฝึกหัด

 • ลองศึกษาความแตกต่างระหว่าง ES5 และ ES6
 • ทดลองภาษา JS ผ่าน W3 School JS Bin
  • Statements
  • Operators
  • Assignment
  • Data Type
   • String
   • Number
   • Array
  • Functions
  • Objects