กลับหน้าแรกของคอร์ส

# การเขียนเว็บด้วย HTML

ในการพัฒนาเว็บนั้น มีอยู่ในรูปแบบของการพัฒนาแบบเป็นทีม โดยมีเว็บมาสเตอร์หลาย ๆ คนร่วมพัฒนาร่วมกัน ซึ่ง GitHub Pages นั้น support กับสร้างเว็บในรูปแบบของทีมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในบทเรียนนี้จะมีการใช้ CSS Framework เพื่อช่วยในการสร้างเว็บร่วมกับ HTML และ CSS ที่ปรับแต่งเองด้วย

# แบบฝึกหัด

# 1. สร้าง Organisation บน GitHub Pages

แต่ละ GitHub Account นั้นสามารถที่จะสร้าง Organisation เพื่อที่จะรองรับงานเป็นทีม หรือองค์กรได้

 • โดยเราสามารถสร้าง Organisation ได้โดยการกดที่ + ด้านบนขวามีอ

GitHub - Create Organisation

 • จากนั้นให้เลือก Plan โดยเราสามารถเลือกแบบ Team for Open Source ซึ่ง GitHub ให้บริการฟรีได้

GitHub - Choose Plan

 • จากนั้นให้ใส่
  • Organisation Name ซึ่งชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วบน GitHub
  • Contact Email โดยให้ใส่อีเมล์ของตัวแทนหลักของทีม
  • เลือกเป็นแบบ Personal Account

GitHub - Enter Details

 • เมื่อสร้าง Organisation เรียบร้อย GitHub จะถามให้เรา invite members ซึ่งเราสามารถที่จะ invite ตอนนี้หรือ skip ไปทำภายหลังก็ได้

GitHub - Complete Creating Organisation

 • เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้า Home ของ Organisation ซึ่งส่วนนี้จะแตกต่างจากหน้า Home ของแต่ละผู้ใช้ เพราะจะเป็นส่วนที่ทีมสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันได้

GitHub - Organisation Home

 • เราสามารถเพิ่มผู้ใช้ GitHub คนอื่นเพื่อเข้ามาร่วมทีม
  • ไปที่ Tab => People แล้วกดปุ่ม invite members
  • จากนั้นให้พิมพ์ชื่อ GitHub User ที่ต้องการเพิ่ม
  • ให้เลือก Role เป็น Owner เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมมีสิทธิ์ในการแก้ไขเท่ากัน

GitHub - Invite members

 • เราสามารถสร้าง repository สำหรับเก็บเว็บไซต์ของทีม หรือ Organisation ของเราได้
  • ขั้้นตอนเหมือนกับการสร้าง Repository ส่วนตัว แตกต่างกันเพียงแค่ต้องสร้าง Repository ในระดับ Organisation
  • เมื่อกด New Repository แล้วให้ตรวจสอบว่า Owner เป็น Organisation ที่เราสร้าง และ Repository Name ต้องอยู่ในรูปของ organisation-name.github.io
  • กด Create Repository

GitHub - Create Organisation Repository

 • เมื่อสร้าง Repository สำหรับ Host เว็บของ Organisation เรียบร้อย จะได้ผลดังภาพ

GitHub - Organisation Main Repository

 • ขั้นตอนถัดไปเราสามารถที่จะเข้าไปที่ Repository ของ Organisation เพื่อสร้างไฟล์ HTML, CSS

# 2. Group Assignment

 • สร้าง Organisation โดยมีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 5 คน
 • นำหน้าประวัติของสมาชิกทุกคนมาใส่ใน Organisation
 • สร้างหน้า Landing Page โดยมีลิงค์เชื่อมไปยังหน้าประวัติของแต่ละคน

# 3. การใช้ CSS ร่วมกับ HTML

การใช้ CSS ในการปรับแต่งการแสดงผลของ HTML นั้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • Inline HTML => มีผลกับ HTML tag นั้น ๆ เท่านั้น
<p style="text-align:center">My paragraph</p>

1
2
 • Internal CSS => มีผลกับ HTML ไฟล์นั้น (ตาม selector ที่กำหนด) ไม่สามารถใช้ในไฟล์อื่นได้
 
 
 
 
 
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>เว็บของวิชา IS281</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <style>
   body {
    text-color: red;
   }
  </style>
 </head>
 <body>Hello World</body>
</html>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 • External CSS => มีผลกับ HTML ไฟล์ที่เรียกใช้ผ่าน <link rel="stylesheet" href="main.css"> 
<html>
 <head>
  <title>เว็บของวิชา IS281</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="stylesheet" href="main.css">
 </head>
 <body>Hello World</body>
</html>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 • ซึ่งใน main.css เราสามารถเขียน CSS ได้เหมือนใน <style></style>
body {
 text-color: red;
}

1
2
3
4
 • ในการใช้ CSS จะต้องมี Selector ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่า CSS ที่เราเขียนในจะถูก apply กับ HTML Tag ไหนบ้าง (อ้างอิงจาก Handout)

# 4. การใช้ Bootstrap ร่วมกับ HTML

ในการเขียน CSS เพื่อจัดแต่ง HTML นั้นใช้เวลามาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนา CSS Framework ให้ช่วยลดระยะเวลาของการเขียน CSS อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการจัด Layout ของ HTML content อีกด้วย

Bootstrap เป็น CSS Framework ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ปรับแต่ง HTML โดยเราสามารถที่จะนำ Bootstrap มาใช้ได้เพียงใส่ <link> ดังบรรทัดที่ 8
 

 
<html>
 <head>
  <title>เว็บของวิชา IS281</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="description" content="" />
  <!-- Required meta tags -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>Hello World</body>
</html>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 • ในการใช้งาน Bootstrap นั้น หลังจากขั้นตอนข้างต้น เพียงแค่ระบุชื่อ class ของ Bootstrap ใน HTML ก็สามารถใช้งานได้ทันที
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
1
2

# 5. Group Assignment (Continue)

 • นำ Bootstrap ไปใช้ในทุก HTML Pages ของ Organisation