กลับหน้าแรกของคอร์ส

# การเขียนเว็บด้วย HTML

HTML หรือ Hyper Text Markup Language เป็นภาษาสำหรับใช้ในการสร้างเว็บ โดย HTML ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างเนื้อหาของเว็บ ซึ่งในการพัฒนาเว็บนั้นยังต้องมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มาช่วยเสริมความสามารถของ HTML อีก เช่น CSS สำหรับช่วยในเรื่องของ Appearance/Presentation และ JavaScript สำหรับ Functionality / Interaction / Behaviour

นอกจาก HTML, CSS และ JavaScript ที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บแล้ว ยังต้องมีเครื่องมืออื่น ๆ อีกเช่น GitHub ที่เป็นฟรี code version control สำหรับเก็บโค้ดของเว็บที่เขียน และยังสามารถเป็นฟรีเว็บโฮสต์ได้ สำหรับ Editor ที่ใช้สำหรับเขียนโค้ด สำหรับคลาสนี้จะใช้ CodePen ซึ่งเป็น HTML playground ที่สนับสนุนการแสดงผล HTML+CSS เรียลไทม์

โดยในสัปดาห์แรกจะเป็นเนื้อหาในส่วนของการเขียนเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และการ deploy เว็บจาก HTML ที่เขียนขึ้นบนเว็บโฮสต์

# Resources / Technologies ที่ใช้ในการเรียน

# แบบฝึกหัด

# 1. สร้างเว็บบน GitHub Pages

ในส่วนนี้เราจะทำการสร้างเว็บของตัวเองโดยใช้ GitHub Pages เป็น Host ซึ่งเราสามารถที่จะ Deploy หน้าเว็บที่ทำเสร็จ และเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตได้ทันทีตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • สมัครสมาชิก GitHub โดยจะต้องทำการกำหนด
  • username => มีผลต่อการกำหนด URL ของแต่ละคน
  • email => ใส่อีเมล์ที่ใช้งานจริง
  • password => ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

GitHub sign up

 • สร้าง repository สำหรับ publish เว็บ
  • ไปที่เมนู Repositories แล้วกดปุ่ม New เพื่อสร้าง repository
  • กำหนดชื่อ repository เป็น username.github.io เท่านั้น
  • จากนั้นเช็คช่อง "Initialize this repository with a README" แล้วกดปุ่ม "Create repository"

Create github repo

 • เมื่อเสร็จแล้วจะได้ GitHub repository สำหรับเก็บโค้ด HTML Initial github repo

 • ทำสร้างไฟล์ index.html เพื่อทดสอบ โดยมีเนื้อหาตามด้านล่าง

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <title>เว็บของ {ชื่อ นามสกุล}</title>
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="stylesheet" href="" />
 </head>
 <body>Hello World</body>
</html>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 • โดยให้เปลี่ยนรายละเอียด {ชื่อ นามสกุล} ใน <title></title>
 • พิมพ์ index.html ลงในช่อง ชื่อไฟล์

Create index.html

 • จากนั้นใส่ commit message แล้วกดปุ่ม "Commit new file"

Commit index.html

 • ในหน้าแรกของ repository จะแสดงผลดังนี้

Repo with index.html

 • จากนั้นไปที่เมนู Settings และเลื่อนลงไปดูที่ Github Pages เพื่อตรวจสอบดูผลการ publish site โดยดูจากข้อความ "Your site is published at ..." ดังภาพ

Github Pages

 • จากนั้นคลิกที่ลิ้งค์เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ index.html ที่สร้างขึ้น

Github Pages

# 2. ใช้ CodePen เป็น Playground ในการเขียนเว็บ

ในการเขียนเว็บด้วย HTML นั้นจะต้องใช้ Editor หรือ IDE ในการเขียน โดยปกติแล้วจะเป็น application ที่ถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เช่น Visual Studio Code หรือ Notepad++ ซึ่งเหมาะกับ serious developer ที่ใช้ในการเขียนเว็บ สำหรับในการเรียนในชั้นเรียนนั้น มีอีกทางเลือก ก็คือ การใช้ HTML Playground ซึ่งสามารถเขียนเว็บและแสดงผลได้ทันที โดยในที่นี้เราจะใช้ CodePen

CodePen

ตัวอย่างการใช้ CodePen เพื่อแสดงผลโค้ด HTML ตัวอย่างที่เราเพิ่งสร้าง

CodePen

ทดลองตัวอย่างจากบทเรียนของ W3Schools โดยใช้ CodePen

# 3. Chrome Developer Tools

เราสามารถใช้ Dev Tools ของ Google Chrome เพื่อช่วยในการตรวจสอบการทำงานของโค้ด HTML ของเราได้ว่ามีข้อผิดปกติอย่างไรดังภาพ

CodePen

# Individual Assignment

 • สร้างหน้า About Me โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  • รูป
  • รายละเอียดส่วนตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • กิจกรรม / งานอดิเรก + รูป