กลับหน้าแรกของคอร์ส

# Excel - Graphs and Charts

การสร้างกราฟและชาร์ตใน Excel เพื่อช่วยในการ Visualise ข้อมูล

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนได้ที่นี่

# วิดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง

# เอกสารอ้างอิง

  • [1] Alexander, M., Kusleika, R. and Walkenbach, J. (2019), Excel 2019 Bible, John Wiley & Sons, Indianapolis, IN.
  • [2] Data